Moim zadaniem było stworzenie okładek do serii książek. Książki te to albumy przedstawiające poszczególne tematy okiem niemieckich fotografów podczas drugiej wojny światowej. Okładki miały być spójne i pasujące do siebie estetyką.

Kolejnym etapem będzie skład tych albumów.